Skip to main content

Sveikinimai ir Palinkėjimai Krikštynų Dienos Proga

 • Dovanojam Tau dvylika žodžių. Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask… Tegu tampa ji ie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda… Siela… Jausmas… Tyrumas… Meilė… Žodis… Pagarba… Išmintis… Prasmė… Tikėjimas… Grožis… Džiaugsmas… Gėris… Krikštynų proga Tau linki …

 • Iš jausmo ir minties, Po mėlynu dangum Gimei, gimei žmogum. Tau šypsosi tėvai Mojuoja tau klevai O kiek aplink žiedų O kiek gražių vardų. Greičiau, , greičiau eime Ta žydinčia žeme, Į vardą atsiliepki, Paukščiu į šauksmą bėk Į šviesą atsisuk ir tik laimingas(a) būk.

 • Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistu, kariu, mokslininku, o gal kokiu laureatu… Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be švie estų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo. Linkime, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…

 • Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistu, kariu, mokslininku, o gal kokiu laureatu… Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be švie estų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo. Linkime, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…

 • Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabuži iu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados.. Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

 • Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio – į stipruolį. Auk, vaikeli, būk linksmuolis, Būki sveikas ir labai laimingas!

 • Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės, Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės, Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais, Visad patarti, būt geriausiais d draugais.

 • Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

 • Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės, Kuriuos tu sutiksi, Kad visuomet būtų namai, Kuriuose Tavęs laukia, Kad visuomet būtų rankos, Kurios nori tav ve apkabinti, Kad būtų daug dienų, Dėl kurių norėtųsi gyventi!

 • Apgaubk šį kūdikį šilumos skraiste, Ir pašviesk jam kelią einant tamsoje. Lai gyvena jis ramybėje, kaip ir mes visi, Amžinai tavo meilės vis siekdami.Sveikiname pasikrikštijus!

 • Būk stiprus ir drąsus. Nebijok, nebūk atgrasus. Krikštynų dieną prašome Dievo labai,Kad šitą kūdikį Jis saugotų amžinai.Sveikiname su krikšto diena!

 • Graži diena su Dievu kalbą pradėti, Tegul ryšys tarp jūsų tik stiprėja, žemieti. Viska ką savo akimis gali matyti,Tai jo yra sukurta, vaikyti.Sveikas, pasikrikštijęs!

 • Būk geras, gyvenk ramybėje ir taikoje, Prašome Dievo, kad jis visad būtų drauge. Suteiktų stiprybės, kai jos reikės, Ir duotų ramybės, pasitikėjimo bei vilties.Su krikšto diena!

 • Jūs nusipelnėte šviesios Ir laimingos krikštynų dienos. Saulė jau šviečia, Todėl būtent tokia ji ir bus.Su Krikštynomis!

 • Krikštynos bus kaip sapnas, Iš kurio pabusti nenorėsite. Susirinks patys artimiausi žmonės, Priartėsime prie Kristaus širdies. Su švente!

 • Linkime laime ir džiugesiu Pripildytos dienos. Mums be galo smagu, Kad šią svarbią akimirką būsime kartu.Su Krikštynomis!

 • Jūsų mažam angelėliui Rytoj be galo svarbi diena. Linkime puikiai praleisti laiką Ir pripildyti širdis džiugesio.Su švente!

 • Mažas vaikeli, miegoki ramiai Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai. Tau angeliukas sapnelį atsiųs, Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią die eną rūbeliais baltais Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais. Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai, Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

 • Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo o tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais.

 • Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmeny ybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul lieka toks labai ir labai ilgai!

 • Tegul krikšto žvakutės liepsnelėNiekada neužgęsta širdy.Tegul neša tik viltį ir laimę,bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!

 • Jūsų gyvenimas palaimintas Vien dėl to, kad gimė atžala, O dabar dar pajusite Ir dangaus palaimą.Su Krikštynomis!

 • Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 • Tau, vaikeli, dovanojam mes ramunių pievą, Garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra, šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums e esi visame pasauly!

 • Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta širdy. Tegul neša tik viltį ir laimę, bei neleidžia paklysti gyvenimo kely!

 • Nušviesk bažnyčią savo šypsena, šiandien išaušo tavo Krikšto diena, Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo, Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

 • Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti!

 • Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 • Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo: Ant delno – laimę, Ant lūpų palieka Meilę, Širdy – Tikėjimą, Akyse – Viltį. Lai Tave visada globoja mažas angeliukas..