Skip to main content

Velykos yra graži, tradicinė Pavasario šventė. Siūlome jums įvairius Velykinius sveikinimus, kad galėtumėte suteikti šiltas emocijas artimiesiems ir draugams.

 

 • Striksi zuikis takučiu Kiaušinį ridena. Aišku – net krizės metu Neblogai gyvena. Pasitaikė akmenukas – Bumt! Sudužo kiaušinukas.. Linkiu, kad tavo Velykos Būtų labiau pavykę

 • Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas margučiukas. Iškabinki viduriuką, rasi aukso gabaliuką, Linksmas bus pavasariukas. Su Šventomis Velykomis!

 • Kiškis bėga per laukus, Kiaušiais daužo grumstelius. Neduok dieve jie suduš – Tai Velykos liūdnos bus!Su Šventomis Velykomis!

 • Jau Velykos, jau Velykos Ir kiaušinių pilnos gryčios. Nusimarginai ir tu, Gal ne vieną , gal ne du. Tai linkiu linksmų, gražių, Tų margų dviejų dienų

 • Margas mano šiandien rytas, Loveliu margučiai gražūs ritas.Bus daug džiaugsmo ir linksmybių, Jeigu prisijungsi tu prie šių žaidynių.Su Šv. Velykom!

 • Turėk kantrybės Velykos atšoks kaip zuikis, Lauks tavęs margučiai ir kitos vaišės puikios. Susirinks visa šeima. Bus nepamirštama Velykų diena.Su Šv. Velykom!

 • Kiškiai kiemą okupavo, Skraido kiaušinių sviediniai aukštai.Prasidėjo kiaušinių medžioklės pikas,Ruoškimės sutikt šaunias Velykas!

 • Per Velykas vyksta triušio Baksio lyga, Krepšinis žaidžiamas su velykiniais margučiais.Laimi mažiausiai sudaužę margučių. Kviečiu tave žaisti Velykinį krepšinį.

 • Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia.. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

 • Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!

 • Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

 • Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.Imame teptuką, dažom margučius,Su šventom Velykom sveikinu aš jus!

 • Bėga zuikis per laukus,Kiaušiais daužo grumstelius,Jei kiaušiniai sveiki bus,Per Velykas linksma bus!Su šv. Velykom!

 • Zuikis miega su Zuikiene, bet sapnuoja jis Lokienę. Muistos zuikis, šokinėja, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušiai nudažyti! Su šv. Velykomis!

 • Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,Tik nemuški jam į klyną -Jo kiaušiniai ne margi,Rimtam darbui jie skirti.

 • Girtutis zuikutis ridena baranką,Velykų bobutė atbėga su bonka.Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną Vien tam, kad primintų, jog gertum ne pieną. Su šv. Velykom!

 • Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!

 • Velykų bobutei sutrūko terbutė,Pabiro ant žemės bobutės margučiai,Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu,Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.

 • Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo Ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį. Su Šv. Velykom!