Skip to main content

Jubiliejiniai Sveikinimai

 • Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,O siela visada jaunystės liktų kupina!

 • Ir saulė matė, ir mėnulis pamatis,Koks jubiliejus, tokia garbinga sukaktis!O metai juk tavęs visai nenugalėjo,Tik išminties ir meilės į širdį dar pridėjo!

 • Nors metai ir nusinešė daug džiaugsmo ir svajų,Nors smilkiniuos pražydo sruoguos sidabru,Laimingi būkite sulaukę šios garbingos sukakties,O akys ir toliau gyvenimo ugnim spindės!

 • Juk niekad neapleis viltis sparnuota,O akys vis jaunatviškai spindės.Meilės žiedais širdis apvainikuota,Niekad gyvenime nuilsti Jums neleis.Tad linkim Jums ir laimės, ir sveikatos,Ir šypsenos tokios tyros, plačios.Tegul Jums skiriamą Ilgiausių metųDar šimtą kartų aidas atkartos!

 • Kaip paukščiai metai skriejo,Į tolį juos lydėjai,Ir gal nepastebėjai,Kiek daug jau jų praėjo.Tačiau gyvenime iš tikro,Ne metai juk svarbiausia,Garbingas amžius tavoŠirdžiai nedaug tereiškia!

 • Pamiršk sunkias dienas,Vien džiaugsmą prisimink,Šį gražų jubiliejųSvajonėm apipink.Pažvelk, kaip šalčio gruodąĮveiks pavasario šviesa,Naujus dar skrydžius Tau patirti duota,Pasitiki juos su kiekviena aušra!

 • Ilgiausių metų palinkėsim,Tegul nebus juose rudens,Takai pavasario gėlėm nusėti,Ir laimė širdyje gyvens.Giedrų dienų tegul nestinga,Daug sukakčių dar tau atšvęst,Dainuot širdyj gyvenimą kas dienąIr laimėj bei džiaugsme gyvent!

 • Keliasdešimt medžių – tai tik miško pradžia,Lašų keliasdešimt – pirmoji jūros banga,Keliasdešimt metų – pati gyvenimo gaiva!Tad su šiuo gražiu jubiliejumDžiaugsmingai sveikinam Tave!

 • Paversk prisiminimus tvirtybės tiltu,Te metai švyti su aušra,Neleisk likimui kelyje apvilti,Ir ąžuolu šlamėki visada.Ne visos audros nuosėdas paliko -Po jų sušvito vėl žydrai dangus,Teišsipildo svajos tos iš tikro,O negandų Tavam kely nebus!

 • Giedrų dienų Tau palinkėsim,Daug sukakčių kartu atšvęst,Ilgiausių metų dar pridėsim,Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!

 • Gyvenkite dar daugel metų,Tebus gyvenimas šviesus,Tegul šiauriniai šalčio vėjaiLange ugnelės neužpūs.Teauga jaunos atžalėlėsSenelių meilės šviesoje,Už tokį gražų jubiliejųPakelkime aukštyn taures!

 • Prasmingoj metų patirtyStiprybės pasisemkit,Ir gyvenimo plačiam kely,Dar ženkit 100 metų!

 • Likimas Tau nuaudėGyvenimo margiausią juostą:Pavasario džiaugsmų į ją įpynė,Ir rudenio spalvotą pluoštą.Sidabro snaigėmis pabarstė,Ir ašarom sūriom suvilgė -Gyvenimas ne vien tik šventė.Tad grūdino tave jis kantriai.O šiandien su visais šventiGarbingo amžiaus jubiliejų,Tad linkime nešiot širdyj,Daug aukso spindulėlių.

 • Juk ketvirtis nuo šimtoKelionės tik pradžia,Tad proga jubiliejaus 25-to,Mes sveikinam karštai tave!

 • Kasmet po išminties kruopelę, Po laimės tyrą lašą, Po džiaugsmo ir tiesos dalelę Tau metai kantriai neša. Šią dieną pamatyt gali, Kiek turto jie sukrovė, Nes jubiliejų tu šventi Puikioj šeimos šventovėj!