Skip to main content
 • Santuoka – tai lyg giedra šilta vasaros diena, Tai lyg tamsi darganota rudens naktis, Lyg rusti, šalta ilga žiema, Bei lyg pavasarį užgimstanti nauja viltis.Linkiu gražios draugystės!

 • Santuoka – tai dviejų draugų komanda. Ši komanda – stipriausia iš visų. Nesvarbu ar ji žaistų krepšinį, Ar kovotų su piktaisiais burtininkais, Ši komanda gali įveikti bet kokius sunkumus.

 • Jau dronai žiedlapius pabėrė, Ant jūsų tako ateities, Vienatvės stiklą jau išgėrėt, Tad prie draugystės laimės skubėtikit prisiliest.Nuoširdžiausi sveikinimai!

 • Svajonių jūsų išsipildys milijonas, Kai santuoką palaimins pats klebonas. Prieš Dievą būsite prisiekę jūs abu, Kas laukia jūsų bus tyra, gera, nuostabu. Sveikiname!

 • Šiandien didelė šventė. Ant Jūsų rankų sužibo aukso žiedai. Tai didelės ir gražios meilės, atvedusios į bendrą gyvenimo kelią, simbolis. Eikite judviejų pasirinktu keliu, tvirtai laikydami vienas kitą už rankos ir neklupkite. O jei kuris ir suklupsite, mokėkite vienas kitą pakelti. Tad eikite ir neklupkite. Ir būkite laimingi.

 • Baltos gulbės lieptą rentė ant upės neramių krantų. Tas lieptas suvedė gyventi, ir džiaugtis ir liūdėt kartu. Jautriai saugokit vienas kito širdį ir nebus žvarbu bendram lizde. Tegul dienos jums džiaugsmu tespindi, ašarėlėmis tik kai kada.

 • Kartu nuversti kalnus, o po dienos darbų skaičiuot žvaigždes. Mylėti, rūpintis ir sergėt, laimingas užgyvent dienas. Kas kartą pasakyt kaip myli bei verkiant ašarą nušluostyti. Svajoti niekad neužmiršti ir į Olimpą dviese kopti.

 • Eikite visą gyvenimą viena kryptimi, juskite vienas kito širdies plakimą, meilę ir ranką, esančią šalia jūsų. Gyvenkite taip, kad sunkią gyvenimo valandą galėtumėte pasakyti vienas kitam: ačiū, kad Tu buvai šalia!!!

 • Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..

 • Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia. Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų

 • Laimingi būkite bendruose gyvenimo keliuose, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka. Būkite laimingi!

 • Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji – ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.